Aktuality

Opatrovnická agenda – portál Justice

Zajímavé informace vztahující se k soudnímu řízení o nezletilých dětech najdete na portálu Justice.cz v sekci Opatrovnické agendy – viz odkaz níže.

K blogu Kamily Holáskové na téma duševního strádání dětí ve střídavé péči

Několik postřehů z pera rozvodové advokátky Kláry Samkové k tématu střídavé péče, které na svém blogu otevřela psycholožka Kamila Holásková (viz odkaz níže):

A z čeho to, paninko, platěj?

(psáno pro Právního rádce – Hospodářské noviny)

Členství ve společenství vlastníků jednotek neznamená jen to, že jste vlastníkem nějakého bytu či nebytového prostoru. S tímto vlastnictvím je spojena řada finančních otázek, jejichž zodpovězení vůbec není jednoduché. Týkají se zejména plateb, které jsou spojené jednak s užíváním a jednak s vlastnictvím jednotky.

A paninko, máte to aj se zdma? (Absurdní drama na téma prohlášení vlastníka SVJ)

(psáno pro Právního rádce - Hospodářské noviny)

Zákon č. 72/1994 Sb., který nabyl účinnosti na prvního máje uvedeného roku, byl bezpochyby krokem správným směrem, a to krokem směrem od mávátek a prvomájových průvodů. Na jeho základě se nejenom že mohla družstva začít tak zvaně „privatizovat“, ale mohly též poprvé začít být vlastněny byty a nebytové jednotky jako samostatné nemovitosti. Nových a do té doby nevídaných zákonných úprav bylo v zákoně „... kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů)“ povícero. Například poprvé se objevilo sousloví „Společenství vlastníků jednotek“ a především „prohlášení vlastníka“, pomocí kterého šlo rozdělit bytový dům na jednotlivé bytové jednotky a ty zapsat jako samostatné nemovitosti v katastru nemovitostí.

Střídavá péče: ano či ne?

Co myslíte - jsem pro anebo proti střídavé péči o děti? Zřejmě vás překvapím, ale jsem velkým zastáncem střídavé péče, ovšem z důvodů, které asi řada lidí nebude považovat za „správné“. Myslím totiž nejen na děti, ale především na matky...

Konzultace pro naše klienty formou videokonferencí přes platformu ZOOM

Vážení klienti, dovolujeme si vás informovat, že nově nabízíme možnost vedení konzultací prostřednictvím videokonferencí přes platformu ZOOM jako variantu k osobním schůzkám.

Diplomová práce „Právo rodiče na styk s dítětem a jeho úprava“

Dovolujeme si upozornit naše klienty na zajímavou diplomovou práci paní Kamily Kaplanové na téma: Právo rodiče na styk s dítětem a jeho úprava.

Znalci jinak?!

Od 1. 1. 2021 vstupuje v účinnost nový zákon o soudních znalcích a tlumočnících č. 254/2019 Sb., označovaný jako NZoZ. Zákon č. 36/1967 platil 53 let a od 1. 1. 2021 je zcela zrušen a platí nový zákon.

Klára Samková

TRAGÉDIE SVJ – PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA VČERA, DNES … A NA VĚKY

Podle současných dostupných informací existuje v České republice celkem  68 987 společenství vlastníků jednotek, přičemž tato společenství jsou zastoupena 187 376 členy výboru. Pokud bychom mohli předpokládat, že v každém SVJ je průměrně 20 jednotek, dostáváme se ke grandióznímu číslu 1 379 740 vlastníků. I když někteří vlastníci mohou být právnické osoby a někteří vlastníci mohou vlastnit více jednotek, je zřejmé, že do SVJ je v České republice zapojeno přes milion lidí. Existuje pouze jeden jiný další právní institut, který by byl osobami pobývajícími na území naší země tak masově využíván, a tím je institut manželství, případně rodičovství.

Klára Samková

Chtějí rodiče skutečně střídavou či vlastní výlučnou péči?

Hitem opatrovnických sporů v péči o děti je střídavá péče. Ústavním soudem je považována za nejlepší a jedinou vhodnou., pokud rodiče opravdu nejsou omezeni nějakou významnou neschopností či vadou osobnosti.

Stránky