Zastupování u soudů

Advokátní kancelář má rozsáhlé zkušenosti jak v oblasti občanského práva, tak v oblasti obchodního práva z hlediska procesněprávních znalostí. Advokátní kancelář obhajuje množství svých klientů u soudů, takže má mimořádné zkušenosti s aplikací  procesněprávních předpisů. Právě vynikající znalostí českého právního prostředí a aplikace práva českými soudy odlišuje AK JUDr. Klára Samková od řady jiných, i zahraničních renomovaných firem, jejichž zkušenosti jsou právě v oblasti českého soudnictví omezené. Znalost reakcí soudů na jednotlivé aspekty případů je přitom považována za mimořádně důležitou informaci, která často může ovlivnit  rozhodování klienta i v těch případech, kdy mu žádné soudní řízení nehrozí jak bezprostředně, tak s velkou pravděpodobností ani ve vzdálenější budoucnosti.

Jestliže naši klienti mají čelit soudnímu řízení, a to jak na straně žalobců, tak na straně žalovaných, snažíme se o uplatnění následujících principů:

  • Na základě intenzivní analýzy zhodnotíme případ a upozorníme klienta na veškeré možné zápory, které může žaloba přinést. Vzhledem k délce a nákladům soudního řízení se snažíme najít takové řešení, které by přineslo opravdový výsledek a zároveň pokud možno eliminovalo soudní spor. Dle našich zkušeností a ve smyslu lidových přísloví lítá po střechách našich soudů příliš mnoho holubů a někdy se může stát, že uletí i ten vrabec z hrsti.
  • Jestliže naopak dospějeme k závěru, že odklad žaloby může zájmy našeho klienta poškodit, pak ho upozorníme na možnost neblahých následků z prodlení, včetně zhoršení jeho postavení. Výběr strategie je v soudním řízení obvykle nejobtížnější částí zastupování; proto požadujeme po našich klientech, aby důvěřovali našim zkušenostem s jejím výběrem. Máme za sebou mnoho soudních procesů a klient, který je s případem emocionálně svázán, může často přehlédnout skutečnosti, které jsou z procesního hlediska významné.
  • Požadujeme po svých klientech, aby v těch soudních přích, kde má být proveden jejich výslech, se důkladně na případ předem připravili, pochopitelně za součinnosti s námi. Aby byla žaloba úspěšná, je třeba často věnovat jednání s klientem a jeho přípravě řadu hodin – jestliže je klient není ochoten obětovat, snadno se může stát, že na soudu dojde k situaci, která není prodiskutována a může přinést neblahé následky. Je pravda i v takovém případě, že za všechno může právník?