Ochrana osobnosti a dobrého jména obchodní společnosti

O tom, že se někdo chystá podat žalobu na ochranu osobnosti, se většinou dozvídáme v novinách. Je-li taková žaloba podána a s jakým výsledkem, se většinou již v novinách nedočtete.

Žaloba na ochranu osobnosti není karabáč na zlotřilé novináře a planá pohrůžka. Svět je médii ovlivněn více než kdykoliv před tím. Novináři i poškození se musí naučit, že ponesou zodpovědnost za to, jakou zprávu dají do oběhu, za to, že tato nepravdivá či jen částečně pravdivá zpráva může druhého vážně poškodit.

Hranice mezi tak zvanou investigativní žurnalistikou a šířením pomluvy bývá někdy velmi nejasná. Je však i v zájmu samotných novinářů, aby se ji naučili přesně rozlišovat a nepřekračovali ji. Pokud ji překročí, musí za ni nést odpovědnost.

S žalobou na ochranu osobnosti bývá spjata i žádost o tiskovou opravu a následná žaloba, případně i trestní oznámení na podezření ze spáchání trestného činu dle ust. § 206 Trestního zákona – pomluvy.