Dědické řízení

Dědické řízení je jednou z těch oblastí občanského práva, kterému jsme pro jeho rozsáhlost věnovali samostatnou kapitolu. Dědické řízení postihne každého z nás – snad s výjimkou  anonymních dětí odložených neznámými rodiči.

I když po našich blízkých nezbude z právního hlediska nic, i toto nic musí být zkonstatováno v rámci dědického řízení, vedeného v notářské kanceláři.

U většiny dědických řízení je přítomnost advokáta nadbytečná, ale stále více a více se objevují případy, kdy zastupování dědice advokátem je zcela nezbytné. Příčinou tohoto trendu je v první řadě majetková diverzifikace na chudé a bohaté. Po chudých zbude ono již zmíněné „nic“, reprezentované navíc třeba i pěkným dluhem, na příklad na platbách sociálního, důchodového a zdravotního pojištění. Dědicové bohatých pak někdy zdědí i to, o existenci čehož neměli ani ponětí – třeba složité obchodní vztahy, podíly v obchodních společnostech se kterými musí být nějakým způsobem naloženo, navíc někdy i v zahraničí, což vyžaduje spolupráci se zemí, v níž se majetek zemřelého nachází.

Obzvlášť složité případy nastávají v okamžiku, kdy je dědiců více a zejména v těch případech, kdy smrt přijde náhle a zemřelý nepamatoval na napsání poslední vůle.

Pak se otevírá prostor k rodinným bojům, které obnovují spory, zapadlé do domněle věčného času zapomenutí před desítkami let. Jestliže dojde k dědění ze zákona, dostává se ke slovu „hlas krve“ a dědici se stávají lidé, kteří třeba zemřelého řadu let – či vůbec – neviděli, neměli k němu žádný vztah a osoby, které naopak takový vztah k zemřelému měly, odcházejí z notářské kanceláře s prázdnou.

Některým takovýmto situacím lze alespoň částečně čelit a rádi vám poskytneme naše služby. Máme za sebou několik velmi obtížných a několikaletých sporů na tomto poli a domníváme se, že vám můžeme být opravdu účinně nápomocni. Pomůžeme vám také v situacích a vztazích, které pro vás z dědického řízení vyplynou.

Protože razíme heslo prevence v každém směru, pomůžeme a poradíme vám také při sepisování závěti.