Naši lidé

Naši právníci

JUDr. Klára A. SAMKOVÁ, Ph.D.
osobní stránky
klara.samkova@lawyers.cz  
Mgr. Lenka BOUDOVÁ lenka.boudova@lawyers.cz 736 670 640
JUDr. Zuzana SUCHÁ BALOGH zuzana.sucha.balogh@lawyers.cz 731 593 228
Mgr. Bc. Lucie FICKOVÁ KROBOTOVÁ lucie.krobotova@lawyers.cz 731 464 998
JUDr. Michala RABIŇÁKOVÁ (dříve Mašínová) michala.rabinakova@lawyers.cz 603 894 848
Mgr. Lucia ŠČERBOVÁ lucia.scerbova@lawyers.cz 606 456 564
Mgr. Heda WICHOVÁ heda.wichova@lawyers.cz 725 082 773

Advokátní kancelář Klára Samková, s.r.o. je pojištěna z odpovědnosti za škodu do výše 50.000.000,- Kč ročně.
Kromě tohoto pojištění advokátní společnosti je pojištěn každý spolupracující advokát na částku 7.500.000,- Kč ročně.

Pokud advokát zanedbá svoji práci tak, že poškodí zájmy svého klienta, vzniklou škodu uhradí klientovi pojišťovna advokáta.

Advokátní koncipienti

Administrativní pracovníci

Andrea DARWISHOVÁ

lawyers@lawyers.cz 730 511 405
Pavlína PROKŮPKOVÁ pavla.prokupkova@lawyers.cz

736 762 244

Aneta PETANI

aneta.petani@lawyers.cz

 

Petra SOUŠKOVÁ

petra.souskova@lawyers.cz