Obchodní právo

Naše advokátní kancelář zastupuje jak jednorázově, tak především dlouhodobě řadu podnikatelských subjektů – společností i fyzických osob. Řadě z nich jsme pomáhali od doby, kdy si otevřeli na živnostenský list svoji první dílnu či obchod a jsme jejich věrnými souputníky v podnikání i ve chvílích, kdy se jejich původní projekt rozvinul do řady společností, holdingů, dceřinných společností či akciových společností.

Naše advokátní kancelář zastupuje jak jednorázově, tak především dlouhodobě řadu podnikatelských subjektů – společností i fyzických osob. Řadě z nich jsme pomáhali od doby, kdy si otevřeli na živnostenský list svoji první dílnu či obchod a jsme jejich věrnými souputníky v podnikání i ve chvílích, kdy se jejich původní projekt rozvinul do řady společností, holdingů, dceřinných společností či akciových společností.

Naše práce v oblasti obchodního práva především

  1. zahrnuje ošetření veškerých právních vztahů souvisejících s podnikáním

  2. přípravy veškerých druhů smluv dle občanského i obchodního zákoníku

  3. právně-daňové poradenství v souvislosti se zamýšleným rozvojem firmy

  4. zastupování ve všech druzích sporů, vyplývajících z podnikání

Obchodní právo není jen obchodní zákoník, jak by se mohlo na první pohled zdát. V této kapitole se skrývají na příklad i znalosti z oblasti konkurzu a vyrovnání, zákona směnečného a šekového, zákona o cenných papírech. Spadá sem i nekalá soutěž, ochrana dobrého jména podniku i řada dalších právních vztahů, které s podnikatelskou činností na první pohled jako kdyby nesouvisely. Oblast obchodního práva je z jednou nejširších právních oblastí. Setkáte-li se v rámci svého podnikání s jakýmkoliv problémem, můžete se na nás obrátit - učiníme vše pro to, abychom jej nejen vyřešili, ale abychom předešli i případným problémům dalším.