Ze života advokáta ex offo

Včera navečer mi zavolali dosti zoufanlivě z jednoho pražského soudu, že potřebují hned na druhý den ráno nějakého advokáta ex offo a že jim nikdo nebere telefon anebo jsou všichni advokáti na dovolené. No tak jsme jim řekla, že teda ráno přijdu. To jsem, pravda, ještě nevěděla, že mne přívalový déšť kompletně vyplaví a budu do dvou do rána likvidovat povodeň v celém bytě plus chodbách domu, protože to kanalizace prostě nepobrala, takže ráno budu poněkud... znavena). Leč dostavila jsem se a zjistila jsem, že stíhaný nebožák nebožák byl propuštěn z kameňa 24. 7., měl zákaz Prahy a dva dny před tím jej chytli na letišti V.H., an z květináčů vybírá vajgly. Pravda, opis z rejstříku trestů na osm stránek hustopisu jsem ani já ještě nikdy neviděla, ovšem všechno to byly krátkodobé (leč hustě na sebe navazující) tresty za "obyčejnou" především majetkovou trestnou činnost. K osobě: 44 let, poprvé trestán v osmnácti, nikdy nepracoval, nedoučený zedník, rodiče mrtvi, bezdomovec, bratr téhož životního příběhu, bez jakéhokoliv zázemí, bez jakýchkoliv finančních prostředků. Přivezen v eskortě.
Paní soudkyně moudře pohovořila, že se stále nepolepšil a páchal - mařil a pobýval v Praze "ačkoliv věděl, že do Prahy nesmí"... Pan státní zástupce také moudře pohovořil, že navrhuje "jen" 8 měsíců, ačkoliv recidiva a nepolepšil se..
Obžalovaný nepohovořil a těžkou rukou podepsal protokol, že neprohovoří.
Tak jsem prohovořila já upozornila jsem na několik "drobností".
a) Jedním nedoučeným zedníkem, který má po většinu svého života (pokud není v base) hlad a nemá kde se umýt, se zabývají tři osoby disponujícími dohromady pěti právnickými tituly (2x JUDr. 2x Ph.D., 1x Mgr.) A takto to je od dob jeho zletilosti (poprvé odsouzen v osmnácti) a bude to pokračovat i nadále, dokud dotyčný neumře, protože najíst se a umýt mu je umožněno pouze v base. Co to už tento stát stálo a co jej to stát bude - vědět nechtějme...
b) "Mařák" (maření rozsudku) je ÚMYSLNÝ trestný čin, a proto státní zástupce i soud neustále tvrdil, že obžalovaný "věděl". Opravdu věděl? Pravila jsem, že mám skutečně pochybnosti o kognitivních schopnostech klienta a pokud jsem s ním mluvila v rámci přípravy na jednání před řízením, na můj dotaz, zda někdy absolvoval psychologické zkoumání, nevěděl o co se jedná a když jsem se tedy zeptala, zda se jej někdy někdo ptal jak se cítí, tak řekl, že vždycky jen "na příjmáku", tedy při přijetí k výkonu trestu. Takže tady máme zcela evidentně kognitivně insuficientního, polo (nebo čtvrt) gramotného pachatele, který jde z krymu do krymu a nikoho to nezajímá. Navrhla jsem psychiatrické a psychologické zkoumání, že bez toho nemohu dále vést obhajobu. Soudkyně byla tak zmatena, že zapomněla i skončit dokazování a moje návrhy na znalecké zkoumání zamítnout... Takže ovšem to, že rozsudek o "zákazu Prahy" byl vydán v písemné podobě vůbec neznamená, že obžalovaný "věděl" - je tedy zcela zpochybněna subjektivní stránka trestného činu. Což u úmyslných trestných činu teda je, řekla bych, docela problém...
c) Nadhodila jsem otázku, zda výkon trestu je způsob sociální péče o občany, neb v daném případě se mi to tak jeví. DTTO vazba... Pakliže tomu tak ovšem je (což dle mého názoru je), pak bychom ale měli o České republice přestat tvrdit, že jsme sociální stát, ale naopak jsme něco zcela jiného.
d) Jelikož soudkyně i státní zástupce byli ve věku mých potenciálních dětí, využila jsem dané chvilky k jejich vzdělání a upozornila jsem je, že rozložení IQ v populaci je symetrické, tedy že platí, zjednodušeně řečeno, "kolik chytrejch - tolik blbejch" a že jestliže my máme dohromady těch pět titulů, tak je naší zásluhou, že jsme se na své nadání nevylhostejnili, leč jinak toto nadání máme svým způsobem "díky" tomu, že existuje ta druhá strana Gaussovy křivky, na jejíž levý konec patří pan obžalovaný, a tudíž za něj neseme svým způsobem odpovědnost. Koukali...
Zcela oproti logice věci státní zástupce navrhnul NEUVALENÍ vazby, ačkoliv byly pro ni dva důvody, jednak předstižná vazba (zabránění v páchání další tr. činnosti) jednak útěková. No, pustili jej.. Jak se dozví o nástupu trestu za "mářák", kdy vyfasoval těch 8 měsíců za to sbírání vajglů v Praze, skutečně nevím, protože mobil nemá, adresu má na městském úřadu mimo Prahu a bydlet nemá kde. Takže předpokládám, že následně dostane ještě dalšího "mařáka" za nenastoupení k výkonu trestu, až jej zase někde lapěj...
Berte to jako exkurz do života "těžkého recidivisty", kterých jsou plné věznice (proto jej asi do té vazby nedali - není místo...) Jasně že jsem mu dala všechny prachy, co jsem u sebe měla, aby měl alespoň na jídlo. Skoro mi bylo líto, že tu vazbu nevyfasoval - měl by se kde umejt... Závěrem musím říci, že z trestní justice mé vlasti mi je na zvracení... Totéž platí o sociálním systému mé vlasti, která se o své "blahoslavené chudé duchem" postarat neumí, čímž neustále porušuje jejich důstojnost a elementární lidská práva, především čl. 1 Listiny základních práv a svobod, de které si jsme všichni rovni ve svém důstojenství. Inu, jak kdo, že.. (jojo na místě jsem se odvolala... soudy by asi přece jen měly zvážit, komu, byť v času nouze, zavolaj, že...)