Vyhlášení nálezu Ústavního soudu

Dne 30. 5. v 9,00 v místnosti č. 151 Ústavního soudu bude vyhlášen nález ÚS č.j. III. ÚS 1775/22 o rozsudcích Městského soudu v Praze ze dne 7. 4. 2022 č. j. 17 Co 40/2022-2202 a rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 6 ze dne 27. 9. 2021 č. j. 0 Nc 17002/2017-2099.
V tomto řízení již několik let zatupuji otce, jemuž byla - dle mého názoru bezdůvodně - upřena střídavá péče s pro něj zcela devastačními ekonomickými důsledky.
Pokud bude mít někdo "okénko" se vyhlášení zúčastnit, je vítán. O rozhodnutí Ústavního soudu budu zde následně referovat.
Nejsem zastáncem automatické a bezvýhradné střídavé péče. Vím o řadě případů, kdy se otcové návrhy na střídavou péči snaží buď vyvléci z vysokého výživného, případně svůj návrh používají k vydírání matky pro vypořádání SJM. Nikoliv řídká je též pomsta otce na matce za to, že si jej matka dovolila opustit. Nicméně se všemi těmito aspekty má soud, rozhodující o uspořádání poměrů dítěte, povinnost se transparentně vypořádat a rozhodnout i s ohledem na právě tyto aspekty. Což bohužel dosti často nečiní. Obvyklé stanovisko OSPODů, že "nás toto nezajímá, nás zajímá pouze dítě", pak považuji za naprosto absurdní...
V daném případě jsem přesvědčena o tom, že odmítnutí střídavé péče otci nemělo naprosto žádného opodstatnění.
V úterý 30. 5. budu samozřejmě v 9,00 hod. "na značkách" a zde následně uveřejním, jak celá věc dopadla.
 
JUDr. Klára A. Samková, Ph.D.