Advokátní kancelář
Klára Samková s.r.o.

Specialistky na obtížné případy

Když...

... je všechno zapleteno dohromady: rozvod, péče o děti, daně, společné či samostatné podnikání, trestní věci, pracovněprávní vztahy, vypořádání majetku, nemovitosti, hypotéky, půjčky, rodinné majetky, autonehody, poškození zdraví, dědictví, poškození dobrého jména společnosti a zásah do osobnostních práv… a ještě více…

...máte vizi… projekt... plán. Máte svůj sen. Chcete se pustit do aktivity, jejíž náplň vám je jasná, ale jak zařídit všechny právní aspekty, které spolu souvisí? Pomůžeme věci skloubit… podnikání, daně, pracovněprávní vztahy, půjčky, leasing, hypotéky, nájmy a pronájmy, finanční poradenství, boje o povolení a jednání se správními úřady. Školský registr, obecní majetek, svěřenecké fondy a trusty, živnostenské podnikání, obchodní rejstřík...

...vás druzí zlobí: společníci ve firmě, členové společenství vlastníků, družstevníci, nájemníci, pronajímatel, zaměstnanci, zaměstnavatel, konkurence, úřady, dodavatelé, zákazníci, spoluvlastníci, sousedé, partneři, děti, rodiče, účastníci dopravy, dopravní společnosti, policie či zločinci.  

... jste se dostali do problémů, ani jste nevěděli jak, a na dveře vám klepe policie a usnesení o zahájení trestního stíhání už visí ve vzduchu... anebo je dokonce už napsáno, či dokonce je podaná obžaloba...

Neštěstí nechodí po horách, ale po lidech. Život s sebou přináší složité situace, kdy gordický uzel je proti nim pár jednoduchých nitek. Tyto situace si člověk nevybírá, nevybírá si ani čas, kdy se do nich dostane. Obvykle přijdou ve chvíli, kdy se to člověku vůbec nehodí anebo když si naopak myslí, že už je tak zvaně z nejhoršího venku a očekává pouze zlepšování svého života. A najednou je vše jinak. Najednou se zhroutil svět a stojíte před zcela novou nečekanou situací, jejíž všechny dopady si někdy neumíte ani představit, natož je uchopit a racionálně řešit. Často se stává, že zároveň jste emocionálně zranění, oslabení zármutkem či ztrátami materiálního zázemí i životních jistot. Potřebujete nejen profesionální právní radu, ale i průvodce, konzultanta, osobního rádce, kouče, možná trochu i psychoterapeuta či přítele. To všechno vám poskytnou advokátky pracující v advokátní kanceláři Kláry Samkové.

Bojíte se, že když uděláte krok jedním směrem, bude to mít dopad v dalších, vámi nepředvídatelných oblastech. Vše je spolu spojeno, propleteno, bojíte se pohnout, abyste si zlepšením situace na jedné straně nepohoršili na straně druhé. Jste tlačeni soudními řízeními, která nemáte ve své moci, protože spor zahájil někdo jiný. Anebo se chcete do sporu pustit, protože nutně potřebujete svá práva a své nároky obhájit.

V takové situaci je dobré obrátit se na advokátní kancelář Klára Samková, s.r.o. Čeho se u nás dočkáte?

  • Trpělivě vás vyslechneme a budeme se účelně ptát.
  • Zmapujeme váš problém ve všech jeho aspektech.
  • Identifikujeme nejbolestivější, nejnebezpečnější, nejobtížnější a nejnejistější uzlová místa problému.
  • Upozorníme vás na relevantní právní úpravu, která ovlivní vaše postavení.
  • Prodiskutujeme s vámi a stanovíme jednoznačné cíle: čeho chcete vlastně dosáhnout? V jakém pořadí a v jakém časovém sledu?
  • Navrhneme postup jednotlivých kroků řešení – kde začít a upozorníme na úskalí, která se mohou  následně objevit.
  • Vybudujeme s vámi strategii řešení.
  • Budeme vás chránit a povzbuzovat.
  • Pokusíme se odhadnout finanční rizika, a co to bude stát vás – na právním zastupování, našem poradenství a v případě soudů na soudních poplatcích a v případě neúspěchu na náhradách protistraně.
  • Budeme vám nejen radit, budeme vás nejen zastupovat a obhajovat – budeme vám stát po boku…